Sürdürülebilirlik Politikamız


Yasal Mevzuata Uyum

Hukukun üstünlüğüne saygı duyuyor, tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde ulusal ve uluslararası kanunlara ve diğer ilgili mevzuatlara uyuyoruz.


Güvenlik ve İnsana Yatırım

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için önceliklidir. Sürekli eğitimler vererek sağlık ve güvenlik bilincini arttırıyor, riskleri sürekli gözden geçiriyor ve azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri titizlikle uyguluyoruz. Herkesin fikir ve inanç özgürlüğüne saygı gösteriyor, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz.


Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Tüm misafir öneri ve şikayetlerini dikkate alıyor, etik davranış kurallarına uygun çözümler üretiyor ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz.


Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıyor, çevre kirliliğini önlemeye çalışıyor ve atık miktarımızı azaltıyoruz. İklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.


Enerji Tasarrufu

Enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştiriyoruz.


Gıda Güvenliği ve Hijyen

Gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak adına gıda güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.


Çocuk Dostu Turizm

Çocuklarımızın özgür ve güven içinde büyümesini önemsiyor, onların sömürüye maruz kalmadan gelişimlerini destekliyoruz.


Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız. Tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %35'i yereldir. Sürdürülebilir turizm için daha az enerji, su ve atık üreten, çevre dostu satın alma politikaları uyguluyoruz.


Otel Gümüşlük olarak, bu politikaları uygulayarak sadece bugünün değil, geleceğin de sorumluluğunu üstleniyoruz. Bizimle birlikte sürdürülebilir bir tatil deneyimine hoş geldiniz.